Zažívate absurdné situácie, máte skúsenosti s výchovou detí alebo ste sa práve vrátili z exotickej dovolenky? O svoje zážitky sa môžete podeliť na našom webe.
Prevod obchodných podielov

Prevod obchodných podielov

Prevod obchodného podielu s. r. o. môže prebiehať buď tak, že druhá strana kúpi podiel, alebo tak, že akcionár predá svoj podiel inému akcionárovi. Akcionár, ktorý predá svoj podiel, musí požiadať spoločnosť o jeho výmenu a odsúhlasiť všetky podmienky obchodu. Akcionár, ktorý kupuje podiel, musí tiež predložiť obchodné podmienky a akceptovať akékoľvek ostatné podmienky, ktoré sa týkajú predaja. Ak obaja akcionári súhlasia s obchodnými podmienkami, spoločnosť vystaví nový podiel. Potom bude musieť byť podiel predložený príslušným orgánom a schválený. Ak je prevod podielu schválený, nový akcionár sa stane účastníkom spoločnosti.

obchod

Kroky pre prevod obchodných podielov sú nasledovné:

1. Získajte potvrdenie o zrušení obchodných podielov od predchádzajúceho spoločníka.

2. Získajte súhlas predsedu Obchodného registra na prevzatie obchodných podielov.

3. Predložte návrh na zmenu spoločníka, sídla a obchodného mena Obchodnému registru.

4. Vyplňte a podpíšte všetky potrebné dokumenty súvisiace s prevodom obchodných podielov.

5. Po schválení návrhu na prevod obchodných podielov od predsedu Obchodného registra získajte potvrdenie o zápise zmeny spoločníka, sídla a obchodného mena do obchodného registra.

6. Splňte všetky požiadavky ohľadne zrušenia spoločnosti.

7. Získajte potvrdenie o zrušení spoločnosti od Obchodného registra.

Ak máte nejaké otázky narúšajúce proces zrušenia Vašej spoločnosti, radi Vám pomôžeme. Viac informácií a kontakt na nás nájdete na našom webe.

firma

Pri prevode obchodného podielu zabezpečíme:

-Spracovanie návrhu obchodného podielu

-Vykonanie všetkých prípadne potrebných právnych a daňových krokov

-Vypracovanie a podpísanie obchodného podielu -Uzatvorenie obchodného podielu

-Vykonanie všetkých nevyhnutných zápisov do obchodného registra

-Odovzdanie obchodného podielu dotknutým stranám