Zažívate absurdné situácie, máte skúsenosti s výchovou detí alebo ste sa práve vrátili z exotickej dovolenky? O svoje zážitky sa môžete podeliť na našom webe.
Hádky kvôli peniazom? Ako správne spravovať financie v partnerstve?

Hádky kvôli peniazom? Ako správne spravovať financie v partnerstve?

Postoj k peniazom je u mužov a žien obvykle rozdielny. Muži sú viac ochotní riskovať a ženy sa zaujímajú hlavne o budovanie rodinného hniezda. Preto niet divu, že otázka spoločného financovanie je jedným z najväčších problémov pre mnoho párov. Alfou a omegou je o tom sa rozprávať!
Šetrite obaja na spoločné ciele.Dovolenka, dom, nový televízor?  Zdieľané úspory odbúravajú všetky obavy a posilňujú dôveru.

kalkulačka

Nestaňte sa nikdy finančne závislým.Dve z troch žien sa domnievajú, že finančná nezávislosť je dôležitá pre šťastné partnerstvo. Avšak napriek tomu každá tretia prenecháva problematiku dôchodkového zabezpečenia na svojho partnera a spolieha sa naňho. Lenže slepá dôvera môže ohroziť finančnú  a tým aj emociálnu  závislosť.

Stop lakomému partnerovi. Stáva sa často, že vzťah narušípartnerova lakomosť. Kontrolovanie účtov, stopovanie času v sprche, vyčítanie každého jedného centu a odmietanie podieľať  sa na chode domácnosti. Tieto všetky situácie naznačujú, že žijete s lakomcom. Vo všeobecnosti je známe, že ženy si vyberajú skôr partnera, ktorý vykazuje známky štedrosti, ale nie rozhadzovačnosti. Dôležitá je schopnosť rozumne narábať s financiami a to sa týka oboch pohlaví.

Dohodnutie sa na režime spoločného hospodárenia.Nastavte si režim! Určite si formu hospodárenia, ktorá bude najviac vyhovovať  obom, stanovte, kto bude zodpovedný za vybavenie pravidelných účtov ako sú nájom či platby energií. Môžete si zaviesť spoločný bankový účet alebo dva oddelené a jeden spoločný. V druhom prípade to znamená, že partneri si ponechajú  svoje vlastne osobné účty a na ten spoločný odosielajú pravidelne vopred dohodnutú  čiastku, ktorá je určená na bývanie stravu a ďalšie výdavky.

pokladnička

Komunikácia o financiách. Tak ako vedia peniaze uľahčiť život, keď ich máte, na druhej strane pri ich nedostatku môže dôjsť k zruinovaniu aj tých najpevnejších vzťahov. Ak sa k tomu pridajú ešte aj dlhy a klamstvá znamená to istý koniec. Nevyhýbajte sa debatám o peniazoch. Problémy sami nezmiznú, dôležité je otvorene komunikovať.