Zažívate absurdné situácie, máte skúsenosti s výchovou detí alebo ste sa práve vrátili z exotickej dovolenky? O svoje zážitky sa môžete podeliť na našom webe.
Energetický certifikát pre lepšie bývanie

Energetický certifikát pre lepšie bývanie

V súčasnosti sa nároky na energetickú efektivitu stále čoraz viac sprísňujú. Po novom je preto pri výstavbe nových domov či budov v rámci Európskej únii povinnosťou každého vlastníka domu alebo bytu dokladovať, aká je reálna spotreba energie.

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je teda dokladá, ktorý opisuje kvalitatívne energetické vlastnosti budovy a určuje jeho energetickú hospodárnosť. Tá sa určuje podľa toho aké množstvo energie je potrebné na všetky energetické potreby, ktoré súvisia s užívaním bytového alebo nebytového priestoru. Zameriava sa najmä na množstvo energie, ktorá je potrebná na vykurovanie a zohrievanie vody. Energetický certifikát je platný maximálne desať rokov od jeho vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné dať vyhotoviť nový certifikát. Vyhotovenie nového certifikátu je potrebné aj v prípade výraznej rekonštrukcie bytu, čo zahŕňa napríklad jeho zateplenie a podobne.

EC

Cieľom energetickej certifikácie je šetrenie energiami a mať prehľad o energetickej efektívnosti budov. Navyše energetická certifikácia je podmienkou aj pri žiadaní dotácie od Ministerstva dopravy pre „zelené budovy“. Medzi najvhodnejšie zdroje v EC patrí napríklad kotol na drevo, kotol na štiepané drevo, kotol na drevené palety, fotovoltaika, plyn či elektrina. V zásade platí, že čím ekologickejší zdroj energie používate, tým lepšie. Pri triede EC dokáže zavážiť aj vhodná tepelná izolácia, tepelné čerpadlá, rekuperácia, moderné okná či veľkosť a tvar budovy.

Výhody energetického certifikátu

Získate informácie a prehľad o technickom stave a o predpokladanej energetickej spotrebe bytového či nebytového priestoru.

Vaša budova bude zaradená do konkrétnej energetickej triedy (A0 – G).

Získate návrh na optimalizáciu a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Získate doklad pre kontrolný orgán (SOI).

zelený dom

Kedy je energetická certifikácia povinná?

Ak je budova alebo jej samostatné časti predmetom kúpy alebo prenájmu. Ak ide o budovu väčšiu ako 250 m2 a verejne prístupnú budovu. Po dokončení novej budovy alebo jej výraznej obnove. V ostatných prípadoch je energetická certifikácia dobrovoľná. Nepremeškajte svoju šancu a požiadajte si o Energetický certifikát A1, A0 aj Vy.