Firmy na predaj sú rozhodne dobrou voľbou pre osoby, ktoré túžia začať podnikať a rozbehnúť tak svoj možno práve životný biznis, čo v najkratšom možnom čase. Čoraz viac ľudí využíva možnosť odkúpiť si už zabehnutú firmu či spoločnosť. Výhoda oproti založeniu novej firmy spočíva aj v tom, že tieto už “rozbehnuté” firmy majú splatené aj základné imanie celej firmy. To je v minimálnej výške 5000€. Čo, si myslím, že je pre začínajúci podnikateľov veľmi dobrá pomoc na rozbehnutie sa v novej situácii.

Predaj

O kúpu firmy majú záujem aj často skúsené osoby, ktoré sa v minulosti venovali akejkoľvek forme podnikania možno že aj tej najzákladnejšej akou je živnosť. Živnosť je zároveň aj jedna z najpoužívanejších foriem podnikania aké sú vôbec na našom území možné prevádzkovať či vlastniť. Okrem časového benefitu a tiež akéhosi bonusu v podobe už splateného imanie majú tiež firmy vybavené a zriadené mnohé potrebne zaležitostí pre samotný chod firmy. Môže sa jednať oto, že firmy už sú registrované v mnohých úradoch či v zdravotnej a sociálnej poisťovni. Veľkým prínosom je tiež už zriadená živnosť, ktorú rozhodne využijete pri samotných činnostiach vo vašej firme.

predaj

Tieto benefity stojá minimalne o premyslenie si či nie je pre vás naozaj výhodnejšie si nejakú firmu odkúpiť a uprednosniť tento spôsob pred založením novej spoločnosti. Ak veľmi neobľubujete “papierovačky” a podobne vybavovačky na rôznych úradoch tak je kúpa už existujúcej a zabehnutej firmy veľmi dobrým a výhodným riešeným. V dnešnej dobe existuje aj jeden špeciálny druh firiem na predaj. Nazýva sa ready-made firma či spoločnosť. Ide o novozaložené firmy, ktoré boli založené len za účelom následného predaja. Ako aj predchádzajúce firmy, ktoré už skúsenosť s podnikaním majú tak aj tieto novovzniknuté firmy majú zriadené a vybavené iste “záležitostí “, ktoré už boli spomenuté.