Pri zakladaní firmy, ktorá je obchodnou spoločnosťou, je jednou z podmienok aj sídlo spoločnosti. Okrem toho, že spoločnosť musí mať obchodný názov, spoločníka jedného alebo viacerých, musí mať aj svoje sídlo. Sídlo spoločnosti môže byť nehnuteľnosťou, ktorú vlastníte, ale môže byť aj v prenajatej nehnuteľnosti. Tam však už treba aj súhlas majiteľa budovy. Bez sídla spoločnosti sa nedá spoločnosť zapísať do obchodného registra, teda neviete začať ani podnikať. V určitých prípadoch však môže nastať to, že človek buď nehnuteľnosť nemá alebo tam nechce zapísať a mať sídlo firmy. Mnoho ľudí si takto chráni svoje súkromie a napriek tomu, že podnikajú z domu alebo popri práci, nechcú mať na trvalej adrese aj sídlo firmy.

priestory

Tak či onak problém so sídlom sa dá hravo vyriešiť prenajatím virtuálneho sídla. Virtuálne sídlo je sídlo, ktoré vám poskytne iná spoločnosť za „drobný“ poplatok, resp. prenájom. Oproti nehnuteľnosti je prenájom virtuálneho sídla naozaj len symbolickou cenou za adresu, ktorú si prenajmete. Poskytovateľ virtuálneho sídla, ako je napríklad Ezmluva.sk vám za určitú sumu poskytne možnosť zapísať sídlo spoločnosti na ich adresu.

podnikateľ

K tomu je samozrejme aj označenie spoločnosti a možnosť prijímať na adrese poštu. Ďalšie služby, ako preposielanie pošty a podobne už sú na vzájomnej dohode. Virtuálne sídlo rieši veľký problém pre mnohých podnikateľov. Je veľmi moderné a praktické. V niektorých prípadoch alebo pri objednaní nejakých iných služieb, napríklad založenie spoločnosti niekedy príde aj možnosť získať na pár mesiacov virtuálne sídlo spoločnosti zdarma. Tak a máme odškrtnutý ďalší dôležitý bod, ktorý by nám mohol brániť začať podnikať. Sídlo už viac nemusí byť problém, ak ho nemáme kam umiestniť. Virtuálne sídlo nám postačí a môžeme sa pustiť do práce bez váhania a s vervou.